[SS2023] Ngày học thứ 3 – SQL Database Management (8.9.2023)

Tiếp tục Trường hè do Khoa Toán kinh tế tổ chức, ngày học thứ ba, 9 tháng 8 năm 2023.

Chủ đề: SQL Database Management

Giảng viên: MSc. Bùi Thị Loan

  • Lecturer at FPT University
  • Master of Software Engineer, FPT University
  • Develop experience: Android with Java( 3.5 years); construct 2 engine (3 years); JavaME (2 years).

Nửa đầu buổi sáng, giảng viên đã giới thiệu lý thuyết về quản lý cơ sở dữ liệu trong SQL. Giảng viên cũng trao đổi với người học về các vấn đề liên quan.

Một số hình ảnh