[SS2023] Ngày học thứ hai: Data Cleaning (5.8.2023)

Ngày học thứ hai của Trường hè 2023 do Khoa Toán Kinh tế tổ chức đã tập trung vào topic: Data Cleaning.

Giảng viên: Mr. Anthony Guiot

  • Principal Data Scientist (Viettel Group)
  • Data Scientist at Beobank NV/SA, Belgium
  • Master in Statistics, Université Catholique de Louvain, Belgium
  • Contact:

Buổi sáng của ngày học, giảng viên đã giới thiệu các kiến thức về Missing value, Outlier, các vấn đề liên quan.

Missing value: các loại MAR, MCAR, MNR

Outlier: nhận diện outlier, cách xử lý, khắc phục

Buổi chiều lớp học dành thời gian thực hành trên Python.

Một số hình ảnh