T/B: Sinh viên Actuary – DSEB nộp chuyên đề tốt nghiệp (K62)

Link nộp: TẠI ĐÂY

Yêu cầu:

Các file:

  • Bản text: .pdf
  • Slide: .pptx hoặc .pdf

Tiêu đề:

  • Mã sinh viên_Họ tên_Topic
  • Ví dụ: 11210001_Nguyen Van A_Apply model in….

Nộp bản cứng: Mỗi sinh viên nộp 3 bản (có đóng kèm turnitin) tại phòng A1-1108, muộn nhất vào 17h ngày 03/06/2024.