T/B Sinh viên làm Chuyên đề Thực tập K60 – đợt 1 (Tháng 8/2021)

Phân công Chuyên đề: TẠI ĐÂY.

Thời gian: 16 tuần từ 23/8/2021 đến 12/12/2021.

Kết quả điểm của sinh viên

  • Điểm chấm của GVHD: 50%
  • Điểm chấm của Hội đồng (trung bình cộng của 3 thành viên): 50%

Lịch trình các việc của sinh viên và GVHD

Tuần Ngày Nộp Công việc Kiểm tra, đánh giá Ghi chú
1-5 Lựa chọn đề tài, viết đề cương
2/10/2021 Đăng ký đề tài: TẠI ĐÂY
(Có thể thay đổi với sự đồng ý của GVHD)
GVHD
2/10/2021 Nộp đề cương (online): TKT , TTC GVHD
6-16 Viết chuyên đề
8/12 (dự kiến) Nộp chuyên đề lần 1 (online): TKT , TTC
+ 3 bản in cho thành viên Hội đồng
GVHD
+ Hội đồng
Trước ngày báo cáo Nộp slide báo cáo (online): TKT , TTC GVHD
16 10 + 11 / 12 /2021
(dự kiến)
Báo cáo chuyên đề Hội đồng
15/12/2021 Chuyên đề lần 2 / Bản cuối (online): TKT , TTC
+ 2 bản in, 1 bản lưu khoa, 1 bản thư viện
Bộ môn

Lưu ý: Các link nộp bài phải login bằng tài khoản Trường cấp.

Tên các file word

Mã sinh viên_Họ tên sinh viên_(#) Tên đề tài

Ví dụ:

Với đề cương:

  • 11180001_Nguyễn A_Đề cương

Với Chuyên đề lần 1, lần 2 (có thể đổi tên)

  • 11180001_Nguyễn A_(1) Mô hình trong phân tích…
  • 11180001_Nguyễn A_(2) Ứng dụng mô hình trong phân tích…