T/B: về việc sử dụng CSDL của Euromonitor và Statista

Nhà trường có thông báo về việc dùng thử hai nguồn cơ sở dữ liệu.

THÔNG BÁO CHÍNH THỨC (TẠI ĐÂY).

Thời gian sử dụng: Đến 7/72021.

 

Các thầy cô và các bạn sinh viên trong thời gian trên sử dụng nguồn dữ liệu cho nghiên cứu của mình, hoặc download phục vụ cho mục đích sau này.