Tài liệu tham khảo bằng Tiếng Anh

Dưới đây là link tải một số tài liệu tiếng Anh.

Xin chân thành cảm ơn thầy Hoàng Văn Thành – Phó trưởng ban nghiên cứu Vĩ mô, Viện nghiên cứu kinh tế trung ương – đã giúp đỡ cung cấp những tài liệu này.

Danh mục dưới đây chia theo lĩnh vực, gồm nhiều sách, tài liệu. Mục lục chi tiết sẽ được cập nhật sau.

ECONOMETRICS 1ECONOMETRICS 2

GENERAL AND ANALYSIS

HISTORICAL ECONOMETRICS

INTERNATIONAL ECONOMICS

MACROECONOMICS 1MACROECONOMICS 2

MICROECONOMICS

POPULAR ECONOMICS
./.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.