Tang lễ: cụ thân sinh thầy Phạm Ngọc Hưng

 

TIN BUỒN

Cụ Giuse Phạm Xuân Hương 

 

Sinh năm 1941, thân sinh thầy Phạm Ngọc Hưng,

Đã từ trần vào lúc 15h30 ngày 5 / 1 / 2016.

 

Lễ viếng vào chiều ngày 6 / 1 / 2016

Tại: xóm 6 xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

 

Khoa Toán kinh tế xin chân thành chia buồn với gia đình thầy Phạm Ngọc Hưng.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.