Tập huấn Trông thi Quốc gia: Thứ Sáu 16 / 6 / 2017

Theo phân công của Nhà trường, các giảng viên cán bộ có tên trong danh sách phải tham gia tập huấn công tác Trông thi kì thi Quốc gia vào cuối tháng 6 / 2017.

 

Thời gian và địa điểm: Ngày Thứ Sáu 16/6/2017

 

+ 8h00 : Tại Nhà Văn hóa

+ 9h00 : Tại D2-102 (điểm thi THPT Thuận Thành 2)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.