Tập huấn trông thi THPT Quốc gia (7h30 18.6)

QUY CHẾ THI: TẠI ĐÂY

TÀI LIỆU PHỔ BIẾN TẠI PHÒNG THI: TẠI ĐÂY

 

 

 

LỊCH TẬP HUẤN TRÔNG THI THPT QUỐC GIA

 

Thời gian: 7h30 thứ Hai, ngày 18/6

Địa điểm: Hội trường A 

 

Thành phần: Các giảng viên cán bộ có tên trong danh sách (bên dưới) + Dự trữ (Trần Chung Thủy + Nguyễn Thị An).

 

Đây là công việc bắt buộc, có điểm danh của Nhà trường, yêu cầu các Giảng viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Trường hợp vắng phải báo Nhà trường và tham dự lịch tập huấn Bổ sung (sáng Thứ Ba).

Thù lao trông thi nhận tại buổi tập huấn.

Văn phòng Khoa

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.