[TCB] Lịch semina bộ môn Toán cơ bản (cập nhập đến ngày 21/8)

Buổi Thứ (ngày) Thời gian, địa điểm Nội dung Người trình bày Ghi chú
1 Thứ 6 (7/8/15) 14g, VPK Toán kinh tế (phòng 403 nhà 7) Ứng dụng
của Đại số tuyến tính và Giải tích trong tính toán Bảo hiểm tài chính
Cô Nguyễn Quỳnh Lan
2 Thứ 6 (14/8/15) 14g, VPK Toán kinh tế (phòng 403 nhà 7) Ứng dụng
của Đại số tuyến tính và Giải tích trong tính toán Bảo hiểm tài chính (tiếp)
Thầy Tống Thành Trung Hoãn
3 Thứ 6 (21/8/15) 14g, VPK Toán kinh tế (phòng 403 nhà 7) Trao đổi về kinh tế vĩ mô: cách tiếp cận bằng ngôn ngữ Toán học Thầy Phạm Bảo Lâm Hoãn

 

Kính mời các thầy, cô bộ môn Toán cơ bản và những quý vị quan tâm đến tham dự.