Thăm sinh viên K65 học GDQP & An ninh tại Sơn Tây (6.3.2024)

Vào sáng ngày Thứ Tư, 6 tháng 3 năm 2024, Đại diện Khoa Toán Kinh tế đã đến thăm các sinh viên của Trường, trong đó có các lớp Toán Kinh tế, Actuary, DSEB K65 đang học Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Cơ sở đào tạo Bộ Tư lệnh Thủ đô – Sơn Tây.

Đại diện Khoa có:

  • TS. Nguyễn Quang Huy, Phó Trưởng khoa
  • GS. Nguyễn Quang Dong
  • Các cô: Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Thảo, là cố vấn học tập của các lớp K65

Đoàn đã gặp các sinh viên, tặng quà của Khoa đến các sinh viên, lắng nghe các câu chuyện của các bạn và động viên các sinh viên hoàn thành tốt khóa học, cũng như tinh thần chuẩn bị cho kì học tiếp sẽ bắt đầu vào ngày 11.3.2024.

Một số hình ảnh: