Thăm sinh viên tại khu học Quân sự (14.3.2023)

Vào sáng ngày Thứ Ba, 14 tháng 3 năm 2023, Đại diện Khoa cùng đoàn Nhà trường đã đến thăm các sinh viên tại khu học GDQP và An Ninh tại Hà Nam.

Một số hình ảnh