The Boundless Actuary 2020 – một chặng đường

Cuộc thi Boundless Actuary đã kết thúc thành công, không thể thiếu được dấu ấn của các sinh viên Khoa Toán kinh tế trong Câu lạc bộ CAP.