Thi Olympic Toán học sinh viên vòng toàn trường

Tiến tới cuộc thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm 2010 tại Bình Định, lựa chọn tại trường Kinh tế Quốc dân đã được bắt đầu.Đề thi Đại số năm 2004, 2005, 2009, 2010 có thể tham khảo TẠI ĐÂY.
Đề thi 2 vòng năm 2010 xem TẠI ĐÂY