Thời khóa biểu – Thông tin K56 chuyên ngành

Thời khóa biểu

TOÁN KINH TẾ – TOÁN TÀI CHÍNH

LỚP

TOÁN KINH TẾ TOÁN TÀI CHÍNH
Hộp thư chung toankinhte56@gmail.com toantaichinh56@gmail.com
Cố vấn học tập Thầy: Vũ Duy Thành
thanhvu.mfe.edu@gmail.com
0936 659 788
Cô: Phạm Thị Hồng Thắm
thamtkt@neu.edu.vn
0928 366 833
Lớp trưởng Nguyễn Điền Sơn
diensontkt@gmail.com
0165 3096 386
Trần Việt Anh
vietanh1761996@gmail.com
0989 808 777
Lớp phó Đoàn Thúy Quỳnh
doanthuyquynhvp1996@gmail.com
0966 928 780
Đào Thị Thu Hà
daothuha2605@gmail.com
0163 2582 333
Bí thư Nguyễn Thị Hiền
hienkt14@gmail.com
0917 436 880
Hoàng Bách
hoangbachams8@gmail.com
0164 3087 498
Phó Bí thư Đỗ Thu Hiền
dothuhien96@gmail.com
0163 4994 789
Trần Hồng Quân
q.tranhongquan@yahoo.com
0163 5002 889
Ủy viên Đặng Anh Nguyên
0169 3008 893
Đỗ Thị Huyền
ngochuyendo96@gmail.com
0965359 368

 

THỜI KHÓA BIỂU (9 / 2014)

Môn Kỹ thuật bắn súng AK bắt đầu học từ 3/11/14 đến 14/12/14 tại sân Ký túc xá ĐHKTQD.

Giảng đường V: tầng 3 Thư viện.

Buổi sáng Tiết 1 từ 7h đến 11h30 ; Buổi chiều từ 13h đến 17h30

Lớp  Lớp học phần Thứ (Tiết) Giảng đường  
  Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng AK(114)_37 T5 (1 – 5)  
  Đại số(114)_2 T4 (1 – 3) V309  
  Giải tích 1(114)_3 T6 (4 – 5) B2-104  
  Giáo dục thể chất 1(114)_73 T2 (1 – 3)  
  Kinh tế vĩ mô 1(114)_21 T7 (3 – 5) B102  
  Những NLCB của CN Mác-Lênin 1(114)_30 T3 (4 – 5) B301  
  Quân sự chung(114)_26 T7 (1 – 2) B102  
  Tin học đại cương(114)_37 T6 (1 – 3) C306  
       
  Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng AK(114)_36 T4 (8 – 10)  
  Đại số(114)_1 T2 (8 – 10) B2-104  
  Giải tích 1(114)_2 T5 (6 – 7) E16  
  Giáo dục thể chất 1(114)_72 T7 (6 – 8)  
  Kinh tế vĩ mô 1(114)_20 T6 (6 – 8) B102  
  Những NLCB của CN Mác-Lênin 1(114)_25 T2 (6 – 7) B105  
  Quân sự chung(114)_25 T6 (9 – 10) B102  
  Tin học đại cương(114)_36 T5 (8 – 10) C306  

./.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.