Thông báo của Khoa (22/3)

Kính gửi các thầy cô

1. Nhà trường lấy ý kiến các thầy cô về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trường, văn bản đã được đăng trên website của Trường, mục Thông báo. Kính đề nghị thầy cô gửi email cho cô N.Minh hoặc gửi trực tiếp cho chị P.Minh trước 17h ngày 24/3. 

2. Nhà trường có đợt xét duyệt khen thưởng cho tập thể, cán bộ công nhân viên xuất sắc trong giai đoạn 2010-2014. Tiêu chuẩn cứng: 5 năm liền đạt chiến sĩ thi đua, trong Khoa có 2 đồng chí đạt tiêu chuẩn này trong đó một người xin không tham gia. Vậy xin đề xuất như sau:

Tập thể: đề xuất khen thưởng Khoa

Cá nhân: Thầy Thứ.

Vì điều kiện thông báo từ Trường là khá gấp, và vào thời gian này các thầy cô đang bận về các lớp học riêng, nên xin phép chỉ thu thập ý kiến qua internet. Kính đề nghị thầy cô gửi email cho N.Minh hoặc gửi trực tiếp cho chị P.Minh trước 9h ngày 25/3. 

Trân trọng cám ơn các thầy cô.

Văn phòng khoa.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.