Thông báo kế hoạch du xuân đầu năm Ất Mùi

Công Đoàn khoa tổ chức đi du xuân đầu năm vào ngày 8/3/2015 (Chủ Nhật) tại Bắc Ninh. Địa điểm dự kiến: Chùa Phật Tích, Chùa Dâu, Chùa Bút Tháp.

Đồng chí nào có nhu cầu tham gia đăng kí với Khoa (C. Lan, C. P.Minh) trước ngày 4/3 để tổng kết làm thủ tục thuê xe.

                                  Công Đoàn khoa TKT

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.