Thông báo kiểm tra Kinh tế lượng

new_small_red  Các lớp học Kinh tế lượng trong học kỳ này sẽ kiểm tra vào Sáng Chủ Nhật 2/11/2014.

Thông tin chi tiết xem tại mục CÔNG VIỆC hoặc link TẠI ĐÂY.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.