Thông báo lịch xét tuyển Nghiên cứu sinh K35

Lịch xét tuyển NCS Khóa 35 được tổ chức vào thứ 3, ngày 20 tháng 5 năm 2014, tại Văn phòng Khoa Toán Kinh tế, chi tiết như sau:

Thứ tự

Họ và tên NCS Thời gian

Ghi chú

Buổi sáng Thời gian trình bày cho mỗi NCS: tối đa 15 phútTrình bày bằng Powerpoint
1 Nguyễn Anh Dũng 8h30 – 9h00
2 Phạm Hồng Thắm 9h00 – 9h30
3 Phạm Anh Tuấn 9h30-10h00
4 Nguyễn Văn 10h00-10h30
Buổi chiều
5 Phan Phước Long 2h00-2h30
6 Lâm Văn Sơn 2h30-3h00
7 Lê Thái Sơn 3h00 -3h30
8 Phùng Minh Đức 3h30-4h00
9 Lê Thị Thu Hương 4h00-4h30