Thông báo nghỉ Tết Dương lịch – 2023

Thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2019, do ngày 01/01/2023 (ngày Tết Dương lịch) trùng vào Chủ nhật, Trường thông báo lịch nghỉ tết Dương lịch, cụ thể TẠI ĐÂY