Thông báo: Sinh viên nộp Chuyên đề Thực tập (9/5/2024)

Sinh viên K62 – thực tập đợt 2.

Nộp các báo cáo: theo Link: TẠI ĐÂY

Tên file:

  • File nộp lần 1: Mã sv-Họ tên-(1)-Chủ đềVD: 11210001-Nguyễn A-(1)-Phân tích…
  • File nộp lần 2: Mã sv-Họ tên-(2)-Chủ đềVD: 11210001-Nguyễn A-(2)-Phân tích…