Thông báo số 1: Hội thảo Đào tạo và sử dụng cử nhân chuyên ngành Toán tài chính

Thông báo số 1 về Hội thảo khoa học: Đào tạo và sử dụng cử nhân chuyên ngành Toán Tài chính

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 Hội thảo khoa học “Đào tạo và sử dụng Cử nhân chuyên ngành Toán tài chính”

(Thông báo số 1)

Chuyên ngành Toán tài chính (Mathematical finance) là một chuyên ngành mới được đào tạo tại Việt nam và trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở đầu tiên đào tạo chuyên ngành này. Nhân dịp hoàn thành 5 khóa đào tạo chuyên ngành Toán tài chính và hướng tới kỷ niệm 55 năm  thành lập Đại học Kinh tế Quốc dân, trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức hội thảo khoa học: “Đào tạo và sử dụng cử nhân chuyên ngành Toán tài chính”.

Hội thảo tập trung vào 2 nội dung chính sau đây:

1- Đánh giá chương trình, cách thức tổ chức đào tạo cử nhân chuyên ngành Toán tài chính

Việc đánh giá được thực hiện từ ba phương diện:

  •  Cơ sở đào tạo (Khoa Toán kinh tế Đại học Kinh tế Quốc dân và các đơn vị hợp tác)
  •  Các cơ sở sử dụng sinh viên tốt nghiệp
  •  Sinh viên 5 khóa đã tốt nghiệp

2- Định hướng hoàn thiện chương trình, cách thức đào tạo phù hợp với nhu cầu thị trường lao động trước mắt và lâu dài

Từ những báo cáo khoa học, các thảo luận tại hội thảo, Đại học Kinh tế Quốc dân sẽ định hướng hoàn thiện chương trình, cách thức tổ chức đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và phù hợp với yêu cần thực tế. Các cơ sở đào tạo trong nước và các tổ chức quan tâm cũng có thể tham khảo các kết luận từ hội thảo nếu muốn tham gia hay phối hợp đào tạo chuyên ngành này.

Ban tổ chức hội thảo xin thông báo đến các tổ chức và cá nhân quan tâm cũng như sẵn lòng hỗ trợ việc đào tạo chuyên ngành này. Chúng tôi rất biết ơn tất cả các đơn vị và cá nhân có thể viết bài, trình bày báo cáo cũng như tham dự hội thảo (có giấy mời tham dự và viết bài kèm theo).

Thời gian (dự kiến): 1 ngày, trung tuần tháng 10/2010

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 đường Giải Phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (04) 36283007 (Cô Nguyễn Phương Lan); 0912142282 (Anh Trần Trọng Nguyên)

Email: ktoankte@neu.edu.vn ; nguyenttc@gmail.com

Web: www.mfe.edu.vn

 

Ngày 20 tháng 5 năm 2010

 

Ban tổ chức