Thông báo trao đổi khoa học (thứ 5, ngày 16/7)

Mời các thầy cô tham dự buổi trao đổi về:" Nghiên cứu điều tra ứng phó thiên tai và bảo hiểm: lý thuyết và kinh nghiệm" do chuyên gia quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng,  Đại Học Toulouse, Pháp trình bày. (PGS Nguyễn Mạnh Hùng chuyên làm về mô hình toán, rất phù hợp với Khoa mình, các thầy cô cố gắng thu xếp đến tham dự)

Thời gian và địa điểm: 14h thứ 5 ngày 16/7, tại  Phòng 401, Tầng 4, nhà 6, Đại học Kinh tế Quốc dân.

N.Minh

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.