Thông báo tuyển sinh ISFA khóa 5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

——————————–

Số: 504/TB-ĐHKTQD 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

Hà nội, ngày 4 tháng 5 năm 2015

                                                  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA 5

Đào tạo liên kết Cử nhân – Thạc sỹ

Chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính

Đại học Lyon 1, Cộng hòa Pháp – Đại học Kinh tế Quốc dân

 

Căn cứ vào Quyết định số 4074/QĐ-BGDĐT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và Trường Đại học tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 tiếp tục thực hiện Chương trình liên kết đào tạo trình độ đại học và sau đại học;

Căn cứ vào thỏa thuận hợp tác và trao đổi đào tạo, nghiên cứu trong lĩnh vực Tính toán Bảo hiểm và Tài chính giữa Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 – Cộng hòa Pháp, Học viện Quốc gia về Kỹ nghệ và Nghề nghiệp – Cộng hòa Pháp, Hội truyền bá Tính toán Bảo hiểm Quốc tế – Cộng hòa Pháp và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – Việt Nam ký ngày 7 tháng 4 năm 2005;

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông Cử nhân-Thạc sỹ chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính (Actuary).

1.Mục tiêu đào tạo

Đào tạo các chuyên gia về quản lý rủi ro có kiến thức tốt về Toán học, lý thuyết xác suất, thống kê, lý thuyết rủi ro, về pháp luật… Với các kiến thức này, họ có thể quản lý một cách tốt nhất quá trình phát triển có tính chất ngẫu nhiên của môi trường kinh tế thông qua thiết kế, quản lý, định giá các sản phẩm bảo hiểm và tài chính, thiết lập các kế hoạch chiến lược, phân tích và đầu tư tài chính.

Học viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các công ty bảo hiểm, tái bảo hiểm, tại các ngân hàng và công ty quản lý quỹ, các công ty tư vấn, trong các tổ chức Chính phủ như Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng như giảng viên các Trường Đại học. Công việc chính của actuary bao gồm:

– Xây dựng sản phẩm bảo hiểm, tài chính thông qua việc tính toán và phân tích lợi nhuận cũng như những rủi ro liên quan đến sản phẩm;

– Tính toán dự phòng cho từng hợp đồng, sản phẩm;

– Xây dựng chiến lược cho các công ty thông qua việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh sản phẩm;

– Quản lý tài khoản có và nợ, đồng thời xây dựng kế hoạch đầu tư tài chính của công ty;

– Phát triển các chương trình an sinh xã hội, thiết lập các quy chế, luật pháp và giám sát việc thực hiện của các công ty trong việc tuân thủ các luật lệ;

– Kiểm toán…

Actuary có thể giữ các chức vụ quan trọng trong các công ty như trưởng phòng quản trị rủi ro, giám đốc tài chính, giám đốc kỹ thuật, hay tổng giám đốc.  

2. Tuyển sinh

Đối tượng tuyển sinh:

– Sinh viên đã hoàn thành tối thiểu chương trình đại học năm thứ 2 (hoàn thành giai đoạn đại cương), dự thi đại học khối A, A1, D1;

– Cán bộ đã tốt nghiệp đại học các chuyên ngành khối A, A1, D1.

Quy mô tuyển sinh: 15 – 20 học viên.

Hình thức thi tuyển:

Thí sinh phải qua kỳ thi tuyển của Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1.

Các môn thi: Toán (Đại số, Giải tích, IQ) và Tiếng Anh.

– Thời gian thi tuyển: cuối tháng 8 năm 2015.

– Tổ chức ôn tập: theo yêu cầu của ứng viên, dự kiến từ cuối tháng 6 năm 2015.

Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Đường Giải phóng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Chương trình và thời gian đào tạo

Chương trình đào tạo:

Đào tạo theo chương trình của Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1. Người học là học viên chính thức của học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1.  

Thời gian đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo gồm hai giai đoạn:

– Giai đoạn 1: Đào tạo cấp bằng cử nhân quốc gia của Pháp.

Thời gian: 1 năm chia thành 2 học kỳ.

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

– Giai đoạn 2: Đào tạo chương trình Thạc sỹ chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính.

            Năm thứ nhất chương trình thạc sỹ

                      Thời gian: 1 năm chia thành 2 học kỳ.

                      Địa điểm học: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

            Năm thứ hai chương trình thạc sỹ và thực tập tại Pháp

                      Thời gian: 1,5 năm (1 năm học và 6 tháng thực tập).

                      Địa điểm: Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1, Cộng hòa Pháp.

Giảng viên: được tuyển chọn từ các trường Đại học, Viện Khoa học ở Việt nam, Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 và Học viện Công nghệ CNAM, Cộng hòa Pháp.

Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: 

– Tại Việt Nam: Tiếng Anh

– Tại Pháp: Tiếng Anh, Tiếng Pháp

4. Văn bằng tốt nghiệp

Bằng cử nhân: Sau khi hoàn thành 1 năm học trong nước, học viên sẽ được Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 cấp bằng Cử nhân Khoa học, Công nghệ và Y tế chuyên ngành Toán học (Le diplôme deLICENCE SCIENCES ET TECHNOLOGIES, SANTÉ, Mention MATHEMATIQUES) và đủ điều kiện chuyển tiếp giai đoạn 2 chương trình liên kết. 

Bằng thạc sỹ: Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1 cấp bằng Thạc sỹ Khoa học, Công nghệ và Y tế chuyên ngành Định phí bảo hiểm và Tài chính (Le diplôme de MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ, Mention SCIENCES ACTUARIELLE ET FINANCIÈRE).

Chứng chỉ Định phí viên: Sau khi có bằng thạc sỹ, học viên có cơ hội được cấp chứng chỉ Định phí viên (DIPLOME D'ACTUAIRE) và trở thành thành viên của hiệp hội Định phí viên của Pháp (Institut des Actuaires Francais) và hiệp hội Định phí viên quốc tế (International Actuarial Association).

5. Kinh phí đào tạo

Kinh phí đào tạo giai đoạn ở Việt Nam gồm

– Học phí: 75.000.000  triệu đồng /năm học/học viên.

– Phí đăng học theo năm và bậc học của Trường Đại học Tổng hợp Claude Bernard Lyon 1:

                        Bậc cử nhân: 370 Euro/năm học/học viên

                        Thạc sỹ năm thứ nhất: 521 Euro/năm học/học viên

Chương trình vận động tài trợ từng phần phí đăng học của học viên hàng năm. Chương trình sẽ dành một phần kinh phí khuyến khích học tập đối với học viên.

Kinh phí đào tạo giai đoạn ở Pháp gồm

– Phí đăng học thạc sỹ năm thứ 2: 521 Euro/năm học/học viên

– Bảo hiểm xã hội (bắt buộc): 213 Euro/năm/học viên6.Địa chỉ liên hệ

Ứng viên có thể đăng ký dự tuyển và ôn tập theo địa chỉ:

Khoa Toán kinh tế, phòng 403 – 404, Nhà 7, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hà Nội. Điện thoại: (+84) 4 3628 3007; Fax: (+84) 4 3628 3007; Email: isfa.neu@gmail.com

(gặp cô Lan: 0436283007 – trong giờ hành chính, cô Thắm: 0928 366 833).

Mọi thông tin chi tiết được cung cấp trên: www.mfe.edu.vn

Nhà trường phổ biến thông tin tuyển sinh và đào tạo vào lúc 19 giờ ngày 4 tháng 6 năm 2015, tại Gác 2 nhà 10, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Xem thêm thông tin: TẠI ĐÂY

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

GS.TS Trần Thọ Đạt