Thông báo về cuộc thi Olympic Toán sinh viên 2012

Thông báo chính thức của Trường Đại học kinh tế quốc dân: TẠI ĐÂY

Đề thi một số năm trước: TẠI ĐÂY

Đăng kí dự thi : TẠI ĐÂY
 

 

Thông tin cần biết

Tổ chức thực hiện:
Cuộc thi Olympic Toán học sinh viên năm 2012 bao gồm 02 vòng thi:

  1. Vòng thi cấp trường.
  2. Vòng  thi cấp Quốc Gia.
  3. Tổ chức thi cấp trường:
  4. Đối tượng dự thi: Sinh viên các khối  50, 51, 52, 53.
  5. Thời gian tổ chức:

–  Thời gian phát động: Từ ngày 13/12/2011 đến ngày 7/01/2012
– Thời gian đăng ký: Thí sinh đăng ký với Khoa, Viện QLSV tập hợp danh sách gửi về phòng CTCT&QLSV (Phòng 110 – Nhà 7), hoặc đăng ký qua đường link NÀY. Sinh viên có thể đăng ký trước giờ thi 15 phút.
– Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức thi: Dự kiến vào 08/01/2012 (chủ nhật)
Buổi sáng (Từ 7h30 đến 11h00): Thi Đại số
Buổi chiều (Từ 13h30 đến 17h00): Thi Giải tích

3. Nội dung thi tuyển:
Môn Giải tích:
– Hàm số:
Các tính chất: Liên tục, gián đoạn, tuần hoàn, đơn điệu, lồi, lõm; xác định hàm số
– Phép tính vi phân, tích phân hàm một biến.
– Dãy số và giới hạn.
– Đa thức nhiều biến.
 Môn Đại số:
Đại số tuyến tính (Ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, giá trị riêng, véctơ riêng của ma trận số).
Đại số cao cấp: Đa thức (nghiệm, ước lượng, xác định đa thức).

4. Hình thức thi tuyển:
– Thi viết với thời gian làm bài 150 phút
– Trên cơ sở kết quả thi, Nhà trường sẽ lựa chọn những sinh viên có kết quả tốt để ôn tập và sau đó thành lập đội tuyển chính thức tham dự cuộc thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2012.

5. Giải thưởng:
5.1 Giải cá nhân (Theo mỗi môn thi): 
– 03 giải Nhất: Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và thưởng 1.000.000 đồng/giải
– 04 giải Nhì: Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và thưởng 600.000 đồng/giải
– 06 giải Ba: Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và thưởng 400.000 đồng/giải
– 10 giải Khuyến khích: Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và thưởng 300.000 đồng/giải
5.2 Giải tập thể:
– 01 giải cho Khoa có sinh viên đạt nhiều giải thưởng nhất: Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và thưởng 2.000.000 đồng
– 01 giải cho Khoa có tỷ lê sinh viên tham dự đông nhất: Tặng giấy khen của Hiệu trưởng và thưởng 1.000.000 đồng.

B: Tổ chức thi cấp Quốc gia:
1. Giai đoạn ôn luyện:
– Tuyển chọn sinh viên ở vòng thi cấp trường (Số SV đạt giải) để tiếp tục ôn luyện và chia thành 02 nhóm (30 – 40 sinh viên/nhóm).
– Tổ chức thi để chọn đội tuyển chính thức: Dự kiến 26/02/2012
2. Thành lập đội tuyển:
– Số lượng Sinh viên sẽ tham dự: 10 sinh viên (5 sinh viên thi Môn Đại số, 5 sinh viên thi Môn Giải tích)
– Thành viên đội tuyển: Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, thư ký đoàn, 2 giáo viên phụ trách chuyên môn và 10 sinh viên thuộc đội tuyển thi Quốc gia.
3. Địa điểm và thời gian tổ chức kỳ thi Quốc gia:
– Địa điểm: Trường Đại học Phú Yên, 18 Trần Phú, Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
– Thời gian: Tháng 09-15/4/2012.