Thông báo về website Khoa

Kính gửi các thầy cô,

Để truy cập vào mục "Thông tin nội bộ" trên trang web của Khoa, các thầy cô sử dụng tài khoản mà thầy Hoàn gửi tới các thầy cô.

Kính đề nghị thầy cô không cho người khác mượn hoặc sử dụng tài khoản của mình. Nếu thầy cô nào quên pass, đề nghị gặp thầy Hoàn để được cung cấp lại.

Trân trọng

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.