Thông báo workshop về Xác suất và Thống kê trong Kinh tế lượng

Mời mọi người quan tâm đăng kí tham dự:

Workshop on Probability for Statistics in Econometrics


Time: November 26, 2014 (9:00-12:00 & 14:00-17:00)


Địa điểm: VIASM, Tẩng 7, thư viện Tạ Quang Bửu Library, ĐH Bách Khoa

Người trình bày: Hung T. Nguyen – New Mexico State University, USA

Chi tiết cụ thể: mời theo link http://viasm.edu.vn/hdkh/pse/

 

N.Minh

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.