Thông tin cơ bản về các lớp K62

THÔNG TIN CƠ BẢN

Toán kinh tế 62 Actuary 62 DSEB 62
Cố vấn Nguyễn Thị An Lê Thị Anh Thầy Nguyễn Tuấn Long
Facebook toankinhte62neu actuary62neu dseb62neu
HỌC KỲ 1 Kì 1 năm học 2020-2021
Lớp trưởng Nguyễn Phương Linh
034 8212 128
Tạ Việt Hoàn
098 3588 948
Bùi Hoàng Linh
098 3445 980
Lớp phó Đỗ Huy Đức
133 6201 051
Phùng Quang Anh
097 4660 114
Trần Khả Uyên
083 7256 588
BCH Đoàn Đinh Phương Thảo
Nguyễn Thị Thu Tâm
Lương Huyền Trang
Nguyễn Huỳnh Đức
Trần Thị Hồng Anh
Nguyễn Chi Lan
Vũ Đức An
Chu Đức Trung
Trần Danh Tường
TKB Từ 26/10/2020 Từ 9/11/20 – 7/2/21 Từ 9/11/20 – 7/2/21
Thứ Hai Calculus (1-4) D206 Calculus (1-4) D206
Thứ Ba Đại số: (5-7) D402 English English
Thứ Tư Thể dục (5-6) sân KTX12 English Algebra (1-4) A2-1003
Thứ Năm Kinh tế Vĩ mô (5-7) D503 English English
Thứ Sáu Pháp luật đại cương (5-7) D206 English English
Thứ Bảy Giải tích 1 (5-7) D502 Algebra (5-8) D401 English