Thông tin lớp Toán Kinh tế K61

LỚP TOÁN KINH TẾ K61 (2019 – 2023)

Cố vấn học tập:

  • Cô Hoàng Bích Phương: phuonghb@neu.edu.vn
  • Thầy Đào Bùi Kiên Trung: trungdbk@neu.edu.vn

Online Folder: Nơi giữ tất cả các tài liệu, ảnh của lớp. Chỉ cán bộ lớp được upload: TẠI ĐÂY.

Các học phần học chung

HỌC PHẦN
(Subject)
TC Lớp, Thứ, Tiết, Giảng đường, Giảng viên Ghi chú
Học kỳ 1 (HK 1, 2019-2020) Tháng 9 – 12 / 2019
Cán bộ lớp Lớp trưởng: Ngô Thị Phương Duyên
Lớp phó: Nguyễn Chiến Thắng
Bí thư: Nguyễn Thùy Dương
Phó Bí thư: Phạm Thu Phương
Ủy viên: Phạm Thị Huyền Trang
Đại số 3 Đại số_4: T2+T5 (1-2) C-101
Giải tích 3 Giải tích_2: T2+T4 (1-2) D101
Kinh tế vi mô 3 Vi mô_07: Lý thuyết: T3+T6 (1-2) B-301
Thảo luận: lớp 3: T3+T6 (5-6) A2-207
Thảo luận: lớp 4: T3+T6 (7-8) A2-207
Pháp luật đại cương 3 Luật đại cương_40: T2+T5 (3-4) D-207