Thử chèn file

/upload/files/Home_page_2.pdf

Tạo form xem sao:


 

Họ tên                

Nam     Nữ 

Ngày sinh           

Email                  

Đặt password     

Đánh giá của bạn

  Rất
kém
Hơi
kém
Bình
thường
Khá
tốt
Rất
tốt
Q1. Thiết kế trang mạng
Q2. Độ thuận tiện khi sử dụng
Q3. Hàm lượng nội dung
Q4. Mức chính xác của thông tin

 

Đóng góp ý kiến

                           

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.