Thứ Năm 25/12: Họp BM Toán kinh tế +

Để sơ kết lại công việc trong học kỳ vừa qua đồng thời triển khai các hoạt động trong học kỳ tới, Bộ môn Toán kinh tế họp

Thời gian: 14h00 Thứ Năm 25 / 12 / 2014

Thành phần: Các thầy cô Bộ môn Toán kinh tế + Các thầy cô giảng XSTK, KTL

Nội dung chính:

– Định hướng cho học kỳ tới

– Thảo luận về nội dung, cách tiếp cận với môn Kinh tế lượng cho học kỳ tới

-Phương hướng giảng dạy XSTK với nội dung thực hành, chuẩn bị trước.

– Các chủ đề để thực hiện seminar trong học kỳ tới

– Các vấn đề khác về hướng ra đề thi, chuyển giao một số công việc, học phần chuyên ngành

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.