TIến độ các công việc BM Toán kinh tế – 2018

 

(1). Đề KTL – mỗi người một đề. Thời gian: 11.5
(2) Rà soát đề cương – 11.5

 

GV (1)
11.5
(2)
11.5
     
T.Hòa          
T.Phi          
C.Minh          
T.Thế          
T.Hải          
C.Tâm R (0)      
C.Huyền   R      
T.Hoàng   R      
T.Dương          
C.Phương          
T.Hưng   R      
T.Long R (0)      
T.Nhật          
C.Thảo (0) R      
C.Tú R R      
C.Ngọc   R      
C.Trang R R      
T.Thành   R      
T.Huy          
T.Mạnh          
C.Thủy          
C.Thắm          
C.Liên          
C.Nga R        
C.Trang          
T.Trung          

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.