Tiến trình làm đề phi chính quy – Bộ môn TKT

Theo nội dung cuộc họp Bộ môn ngày 25/12/2014:

  • Thời hạn: trong tháng 1 (Ngày 1/2 có lớp phi chính quy thi hết học phần)
  • Hình thức: các đề về địa chỉ mail: haitkt@gmail.com ; đề KTL gửi cùng đến phuonghb.neu@gmail.com; đề XSTK gửi cùng đến pnhung75@gmail.com
  • Tiêu đề file: Thi_KTL_phiCQ_Tên-người-gửi hoặc Thi_XSTK_phiCQ_Tên-người-gửi

Đề E-learning (Edutop): hạn 2/2.

TT GV XSTK KTL Edutop
  C.Tâm     3/2
  C.Huyền 2/2    
  T.Hoàng      
  T.Dương     3/2
  C.Phương      
  T.Hưng     28/1
  T.Long 22/1    
  T.Nhật     1/2
  C.Thảo 1/2    
  C.Tú      
  C.Thùy Trang 30/1    
  C.Thúy      
  C.Thắm      
  T.Đức   4/2  
  T.Mạnh      
  C.Thêu   1/2  
         
         
         
         

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.