[TKT] Lịch giảng Hè 2020

Bắt đầu từ ngày 06/07/2020 đến 09/08/2020 (bao gồm 13 buổi + 1 tiết)

Lớp Thứ Tiết GV
KTL1(219H)_1 Thứ 2, 4, 6 1, 2, 3 A2_201 C. Thủy
KTL1(219H)_2 Thứ 3, 5, 7 5, 6, 7 A2_201 C. Trang
KTL1(219H)_3 Thứ 3, 5, 7 1, 2, 3 A2_201 C. Trang
LTXSTK(219H)_1 Thứ 2, 4, 6 1, 2, 3 A2_210 T. Dương
LTXSTK(219H)_2 Thứ 2, 4, 6 5, 6, 7 A2_210 T. Dương
LTXSTK(219H)_3 Thứ 3, 5, 7 1, 2, 3 A2_210 C. Thủy
LTXSTK(219H)_4 Thứ 3, 5, 7 5, 6, 7 A2_210 T. Hoàng
LTXSTK(219H)_5 Thứ 3, 5, 7 1, 2, 3 A2_103 T. Hưng
MHT(219H)_1 Thứ 2, 4, 6 1, 2 A2_102 T. Phi
MHT(219H)_2 Thứ 2, 4, 6 3, 4 A2_102 T. Phi
MHT(219H)_3 Thứ 3, 5, 7 5, 6 A2_103 C. Phương
MHT(219H)_4 Thứ 3, 5, 7 7, 8 A2_103 C. Phương