[TKT] Sinh hoạt khoa học – Tháng 11,12/2013

(Thứ hai, 28 Tháng 10 2013 23:00)

Lịch sinh hoạt khoa học Bộ môn Toán kinh tế tháng 11,12 năm 2013

Thời gian: 14h30, thứ 6 hàng tuần
Địa điểm: Văn phòng Khoa

Yêu cầu: Các giảng viên trẻ Bộ môn Toán kinh tế tham gia đầy đủ. Trường hợp không tham gia được đề nghị báo cho cô Minh.

Thời gian Nội dung Người trình bày Tài liệu Ghi chú
Thứ Sáu
01 / 11 
Xu hướng phát triển dân số Việt Nam và một số định hướng nghiên cứu GS.TS. Nguyễn Đình Cử TẠI ĐÂY.
Thứ Sáu
08 / 11
Một số mô hình lý thuyết và hướng nghiên cứu thực nghiệm trong thương mại quốc tế GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
Thứ Sáu
15 / 11
Phân tích định lượng – ứng dụng trong quản lý và quản trị doanh nghiệp PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng
Thứ Sáu
22 / 11
Kinh tế môi trường và một số hướng nghiên cứu tại Việt Nam TS. Đinh Đức Trường
Thứ Sáu
29 / 11
Tăng trưởng bền vững, nền tảng lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm trong tăng trưởng ,đói nghèo và bất bình đẳng PGS.TS. Lê Quốc Hội