TKT + TTC: Bảng điểm: gửi khoa muộn nhất chiều Thứ Năm

Học kỳ 1 với hai tuần bù kết thúc vào ngày 9/12.

 

Đề nghi các thầy cô giảng bộ môn TKT, TTC hoàn thành bảng điểm thành phần trong tuần bù thứ hai và gửi chị Phan Minh để nhà trường đi kiểm tra.

 

Cảm ơn.

Bộ môn Toán kinh tế + Toán tài chính

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.