Tổ chức khoa hiện nay

  

TRƯỞNG KHOA
TS. NGUYỄN MẠNH THẾ
PHÓ TRƯỞNG KHOA
 

 

——-oOo——-

 

 
(*Trung tâm Xử lý dữ liệu kinh tế-xã hội và Dự báo)
 
Chi bộ Đảng khoa Công đoàn khoa Liên chi đoàn khoa
BÍ THƯ
      ThS. Phạm Anh Tuấn       
CHỦ TỊCH
     Phan Thị Minh    
BÍ THƯ
ThS. Đào Bùi Kiên Trung 

 

————

 

Đại học  Cao học K22-28 Nghiên cứu sinh Chương trình ISFA
Toán kinh tế K58 +
Toán tài chính K58 +
Actuary K60 +

 

Toán kinh tế

Toán kinh tế Actuary
Khóa 6
*

 


 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.