Tổ chức quốc tế FIBAA đánh giá 3 chương trình đào tạo Khoa Toán Kinh tế (2+3.7.2024)

Trong hai ngày Thứ Ba, 2.7 và Thứ Tư, 3.7.2024, tổ chức đánh giá quốc tế FIBAA đã thực hiện đánh giá ngoài với 7 Chương trình đào tạo của trường ĐH KTQD, trong đó có ba chương trình của Khoa Toán Kinh tế:

  • Ngành Toán Kinh tế
  • Chương trình Actuary (Định phí bảo hiểm và quản trị rủi ro)
  • Chương trình DSEB (Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh).

Sau phiên khai mạc, đoàn đánh giá đã đi vào phỏng vấn trực tiếp với bốn nhóm đối tượng

  1. Nhóm những người quản lý Chương trình (program manager)
  2. Nhóm giảng viên cơ hữu và giảng viên mời giảng (full-time and part-time lecturer)
  3. Nhóm sinh viên đang học và cựu sinh viên (student and alumni)
  4. Nhóm hỗ trợ (assistance)

Kết thúc hai ngày làm việc, đoàn đã sơ bộ đánh giá tốt về các chương trình của Khoa. Kết quả chính thức sẽ được công bố bằng văn bản vào tháng 9.

Một số hình ảnh.

 

Phiên làm việc đầu tiên của đoàn đánh giá

TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa, trình bày về các chương trình đào tạo
Phiên phỏng vấn với các cán bộ quản lý

Kết thúc phiên phỏng vấn với các giảng viên
Đoàn đánh giá thăm văn phòng Khoa