Tọa đàm khoa học: Đào tạo và sử dụng Nhân lực ngành Toán kinh tế

Trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành lập Khoa Toán kinh tế, Khoa Toán kinh tế đã tổ chức Tọa đàm.

TỌA ĐÀM KHOA HỌC: ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC NGÀNH TOÁN KINH TẾ

Thời gian: 8h30 ngày Thứ Bảy 27.10.2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng G nhà A1 – Đại học Kinh tế Quốc dân

Thành phần:

Về phía lãnh đạo Trường ĐH KTQD:

  • GS.TS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng,
  • GS.TS. Nguyễn Văn Nam – nguyên Hiệu trưởng.

Khoa Toán kinh tế:

  • PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – trưởng khoa,  các nguyên Trưởng khoa: PGS.TS. Hoàng Văn Khoan, GS.TS. Trần Túc, GS.TS. Nguyễn Quang Dong, PGS.TS. Ngô Văn Thứ, các giảng viên trong khoa, và các sinh viên

Khách mời diễn giả và trình bày:

– Ông Nguyễn Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên Việt;

– Ông Phạm Ngọc Toàn, Quyền Gám đốc Trung tâm Thông tin, Phân tích và Dự báo Chiến lược, Bộ LĐ, TB & XH,

– Ông Võ Trí Dũng, Trưởng phòng chấm điểm tín dụng Ngân hàng HDBank,

– Bà Hoàng Thị Thu, Trưởng phòng Actuary, Tổng Công ty BH Bảo Việt,

– Ông Lê Văn Hinh, Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Ngân hàng;

– Bà Trần Thu Trang, Trưởng phòng phân tích KHDN, TT phân tích kinh doanh Ngân hàng VPBank;

– Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Giám đốc, Công ty Công nghệ và Tư vấn Doanh nghiệp Innocom

– Bà Nguyễn Thị Hạ Hương, Trưởng Bộ phận mô hình, Phòng giám sát rủi ro, Khối QTRR, Ngân hàng VPBank

– Bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Trưởng phòng Cao cấp, Tư vấn Ngành Tài chính Ngân hàng;

– Ông Lương Tiến Dũng, Giám đốc Tài chính – Trưởng Actuary, Tổng Công ty BH Bảo Việt;

– Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng phòng Actuary, Công ty BH Nhân thọ Aviva

Cùng các khách mời đến từ các Trường, viện, các đơn vị tuyển dụng

Đồng chủ tọa:

  • GS.TS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng ĐH KTQD
  • Ông Nguyễn Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên Việt Post Bank

(Hai đồng chủ tọa đều là cựu sinh viên khoa Toán kinh tế)

Dẫn chương trình: TS. Nguyễn Quang Huy.

NỘI DUNG TỌA ĐÀM:

1. Ông Nguyễn Đình Thắng – chủ tọa khai mạc

2. Báo cáo: “Đào tạo nhân lực Toán kinh tế – Thực trạng và định hướng phát triển” – PGS.TS. Nguyễn Thị Minh.

– Ông Nguyễn Đình Thắng đóng góp thêm về sự phát triển của Ngành Toán kinh tế

3.  Báo cáo: “Nhân lực ngành Toán kinh tế trên thị trường lao động” – Ông Phạm Ngọc Toàn

4. Thảo luận:

–  GS.TS. Trần Thọ Đạt phát biểu về vai trò của Khoa và Ngành Toán kinh tế, đặt ra các nhiệm vụ cho Khoa phát triển trong tương lai

–  Ông Lê Văn Hinh trình bày về vai trò của Toán trong ngành Ngân hàng, nhu cầu nhân lực của Ngành, đặt ra vấn đề khuyến khích nghiên cứu học tập trong sinh viên

–  PGS.TS. Hoàng Văn Khoan: đánh giá thêm về nhu cầu nhân lực, nêu yêu cầu nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên khoa

–  Bà Trần Thu Trang trình bày ý kiến

–  Ông Nguyễn Hoàng Hiệp với các vấn đề thực trạng và nêu hướng phát triển cho sinh viên của khoa

5. Báo cáo: “Đào tạo Toán tài chính trong sự phát triển của hệ thống tài chính” – Ông Võ Trí Dũng

6. Báo cáo: “Nghề Actuary – những cơ hội và thách thức” – Bà Hoàng Thị Thu

7. Thảo luận:

– Bà Hoàng Thị Thu nêu thực trạng và yêu cầu với sinh viên

– Bà Bùi Thị Ngọc Thủy trình bày ý kiến

– GS.TS. Nguyễn Văn Nam trình bày ý kiến

– Ông Lương Tiến Dũng trình bày ý kiến

– Bà Nguyễn Thi Thu Hường trình bày ý kiến

– GS.TS. Nguyễn Quang Dong phát biểu

8. GS.TS. Trần Thọ Đạt tổng kết Tọa đàm

 

 

Một số hình ảnh

TS. Nguyễn Quang Huy – dẫn chương trình

IMG_7980

GS.TS. Trần Thọ Đạt – Hiệu trưởng, Chủ tọa phát biểu

IMG_8067

Ông Nguyễn Đình Thắng – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Liên Việt – đồng Chủ tọa

2018_1-0_27_IMG_8124

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – Trưởng khoa trình bày tham luận

IMG_8017

Ông Phạm Ngọc Toàn trình bày tham luận

IMG_8048

Ông Lê Văn Hinh – Trưởng Bộ môn Nghiệp vụ – Trường Đào tạo Cán bộ Ngân hàng phát biểu

IMG_8060

PGS.TS. Hoàng Văn Khoan – Nguyên Trưởng khoa phát biểu

IMG_8071

Bà Trần Thu Trang – Trưởng phòng phân tích KHDN, TT phân tích kinh doanh Ngân hàng VPBank

IMG_8074

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp – Giám đốc Công ty Innocom phát biểu

IMG_8080

Ông Nguyễn Đình Thắng điều khiển chương trình

IMG_8094

GS.TS. Nguyễn Văn Nam – nguyên Hiệu trưởng ĐHKTQD phát biểu

IMG_8144

Ông Lương Tiến Dũng – Giám đốc Tài chính – Trưởng Actuary, Tổng Công ty BH Bảo Việt

IMG_8152

Bà Nguyễn Thị Thu Hường – Trưởng phòng Actuary, Công ty BH Nhân thọ Aviva

IMG_8159

GS. Trần Thọ Đạt tổng kết buổi Tọa đàm

IMG_8175

Ảnh lưu niệm

20181027121456_IMG_5849