Trần Văn Túc – nguyên Trưởng khoa


Họ tên               Trần Văn Túc
Năm sinh          1937
Học vị               Tiến sỹ
Chức danh      Giáo sư
Danh hiệu        Nhà giáo ưu tú
Chức vụ           Trưởng khoa Toán kinh tế (1989-2000)
Liên lạc
 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.