Tri ân và ra mắt Ban chủ nhiệm khoa mới (4/4/2014)

10h sáng ngày Thứ Sáu 4/4/2014

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – Trưởng khoa phát biểu

Trao hoa và quà tri ân PGS.TS. Ngô Văn Thứ – Trưởng khoa nhiệm kỳ 2008 – 2013

PGS.TS. Ngô Văn Thứ phát biểu

Đội Olympic Toán cảm ơn PGS. Ngô Văn Thứ
 

TS. Tống Thành Trung cảm ơn TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan

TS. Nguyễn Mạnh Thế và PGS. Nguyễn Thị Minh

ThS. Bùi Quốc Hoàn thay mặt các cán bộ nhiệm kỳ mới phát biểu
 

Nâng ly chúc mừng