Triển khai NCKH sinh viên 2023 (5.10.2022)

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2023

Vào ngày 5/10/2022, Khoa toán Kinh tế đã tổ chức họp với các nhóm SVNCKH năm 2023 để triển khai các công việc của Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Kinh tế Quốc dân” năm 2023.

  • Thời gian: 17h, thứ 4 ngày 5/10/2022
  • Địa điểm: Phòng 1108, nhà A1

Thành phần tham dự:

  • Thầy Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng Khoa Toán kinh tế
  • Các thầy cô Khoa Toán kinh tế
  • Các sinh viên của các nhóm đăng ký NCKH năm 2023

Nội dung:

  • Thầy Nguyễn Mạnh Thế thông báo kế hoạch hoạt động SVNCKH theo công văn của Nhà trường (Thông báo số 1175/TB-ĐHKTQD: TẠI ĐÂY.
  • Trao đổi với các nhóm sinh viên đăng ký NCKH năm 2023 về các vấn đề: giảng viên hướng dẫn, định hướng đề tài, các văn bản và biểu mẫu, hỗ trợ tài chính của Khoa cho các nhóm,..
  • Yêu cầu của Khoa: 31/10/2022 các nhóm báo cáo đề cương sơ bộ.
  • Link các nhóm nộp đề cương sơ bộ. : TẠI ĐÂY.

 

Một số hình ảnh