Trình bày Đề tài Cao học tại Bộ môn (28.10.2016)

Thời gian: 13h30 ngày 28/10/2016

ĐỊa điểm: Văn phòng khoa

 

TT Học viên – Hướng dẫn              Tên đề tài  
  Thứ Năm 27.10.2016    
1 Phạm Thị Nga 
HD: PGS.TS. Ngô Văn Thứ
Đánh giá tác động của Tỷ giá hối đoái đến Cán cân thương mại Việt Nam  
2 Phạm Thị Mai Phương
HD: TS.Hoàng Đức Mạnh
Mô hình ước lượng tỷ lệ tổn thất cho khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam  
3 Ngô Nữ Mai Quỳnh
HD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng có việc làm của sinh viên sau khi ra trường – Trường hợp tỉnh Bình Định  
4 Phạm Thị Thu Hằng
HD: PGS.TS. Đỗ Văn Thành (TT dự báo KTXH Quốc gia)
Dự báo nhu cầu nhân lực giai đoạn 2015 – 2025  
5 Đoàn Thị Linh
HD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân
Phân tích những yếu tố tác động tới chất lượng đào tạo của Trường ĐH Tài chính – Quản trị kinh doanh  
  Thứ Sáu 28.10.2016    
6 HV: Nguyễn Thành Luân
HD: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
Hành vi của các hộ gia đình Việt Nam và khả năng phục hồi khủng hoảng kinh tế thế giới  
7 Đặng Thị Phương Thảo
HD: GS.TS. Nguyễn Quang Dong
Đo lường xác suất vỡ nợ trong rủi ro tín dụng tại ngân hàng Techcombank  
8 Dương Thế Việt
HD: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố đến hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ  
9 Bùi Minh Hiếu
HD: GS.TS. Nguyễn Quang Dong
Tác động của mở cửa thương mại đến sản xuất công nghiệp ở Việt Nam  
10 Phan Phương Thanh
HD: PGS.TS. Nguyễn Thi Minh
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên khai thác hải sản của Việt Nam  
  Thứ Hai 31.10.2016    
11 Phạm Tuấn Hoàng
HD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Tác động của bất bình đẳng thu nhập tới tăng trưởng – Một số cập nhật  
12 Ngô Việt Hùng
HD: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Các yếu tố tác động đến khả năng phục hồi của doanh nghiệp vừa và nhỏ sau khủng hoảng – Nghiên cứu tại Hưng Yên  
13 Đàm Thị Ngọc Vân
HD: TS. Nguyễn Mạnh Thế
Mô hình hiệu chỉnh sai số nghiên cứu tác động của một số yếu tố vĩ mô lên chỉ số VNIndex