TS. Nguyễn Quang Huy trả lời phỏng vấn về Actuary

Trong tháng 1 năm 2021, trên trang web của tạp chí về Actuary đã có bài viết về sức tăng trưởng của ngành Actuary tại Việt Nam:

THE GROWING STRENGTH OF ACTUARIES IN VIETNAM

Cũng trong tháng, tạp chí đã có một bài phỏng vấn với TS. Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng khoa, chuyên gia về Actuary, với tựa đề: Giảng dạy thế hệ kế tiếp:

TEACHING THE NEXT GENERATION