[TTC] Sinh hoạt khoa học – tháng 4/2012

(Chủ nhật, 22 Tháng 4 2012 09:11)
Lịch sinh hoạt khoa học bộ môn Toán Tài chính tháng  4-5/2012

Bắt đầu từ tháng 4/2012, bộ môn Toán tài chính tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ vào 8g00 ngày thứ 4 hàng tuần tại VPK. Kính mời các thầy cô giáo và các bạn NCS, học viên cao học và sinh viên quan tâm tới dự.
Lịch báo cáo chi tiết như sau:

 

Ngày/tháng Nội dung seminar Người trình bày
6/4 Một số mô hình đo lường độ biến động giá chứng khoán NCS. Hoàng Đức Mạnh
13/4 Về hàm phân vị và ứng dụng trong đầu tư chứng khoán NCS. Phạm Lệ Mỹ
27/4  Về dự kiến nghiên cứu NCS. Trần Chung Thủy
4/5 Về dự kiến nghiên cứu NCS. Đặng Huy Ngân
11/5 Về xây dựng chương trình Toán bảo hiểm ThS. Phạm Thị Hồng Thắm
18/5 Về xây dựng bài giảng Cơ sở Toán bảo hiểm Các bộ môn
25/5 Về xây dựng bài giảng Cơ sở Toán bảo hiểm Các bộ môn