Tư vấn tuyển sinh tại Nam Định (3.6.2024)

Trong ngày 3 tháng 6 năm 2024, Khoa Toán Kinh tế và Trường Công nghệ đã có hoạt động tư vấn tuyển sinh tại Nam Định, tại hai trường THPT Nguyễn Khuyến và Lê Hồng Phong.

 

Một số hnfh ảnn