Tuyển sinh ISFA khóa 5 – 2013

Chương trình Liên kết đào tạo Định phí bảo hiểm liên thông Cử nhân-Thạc sĩ sẽ được kéo dài và tiếp tục tuyển sinh vào cuối tháng 9/2013.
Các ứng viên có thể xem thông tin về chương trình ở mục Hợp tác trên trang web này.
Lịch ôn tập và đăng ký dự tuyển sẽ có ngay sau khi có quyết định cho phép tiếp tục chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thông tin từ ban điều hành chương trình