V/v chấm bài thi Kinh tế lượng

Để thống nhất trong việc chấm thi hết học phần Kinh tế lượng, các thầy cô chấm bài Kinh tế lượng tham khảo định hướng cho đề các đợt.

Thông tin trong mục THÔNG TIN NỘI BỘ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.