V/v đăng ký Lớp học “Phương pháp nghiên cứu khoa học”

Nhà trường tổ chức lớp học "Phương pháp nghiên cứu khoa học" tổ chức dự kiến vào ngày 11/1 đến 14/1.

Đối tượng: Viên chức của Trường.

Nội dung:

– Tổng quan phân tích số liệu định lượng

– Phân tích đơn biến, hai biến

– Xử lý dữ liệu khảo sát VHLSS

– Ứng dụng phân tích Hồi quy

Số lượng dự kiến lớp học: 40 học viên.

Các thầy cô có nhu cầu vui lòng thông báo cho chô Phương Lan trong sáng ngày Thứ Sáu 8/1/2016

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.