V/v đeo thẻ khi ra vào khối nhà A2 từ ngày 11 / 9 / 2017

Nhà trường thông báo:

 

1. Các thầy cô nào chưa có thẻ: báo với cô Phương Lan để lập danh sách, nộp ảnh 3×4 cm trước ngày 5/9

 

2. Từ ngày 11/9 trở đi, các thầy cô cần đeo thẻ khi đi giảng

 

Các bộ môn thông báo giúp và hỗ trợ làm thẻ tới các giáo viên kiêm giảng mời giảng của bộ môn

Văn phòng khoa.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.